[et_pb_section bb_built=”1″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Tekst voluit” _builder_version=”3.17.2″]

Algemene voorwaarden & Privacy regels tussen Breek uit Jezelf, vertegenwoordigd door coach Goedele Van Kerschaever, en haar klanten.

 

 

Product

Deze voorwaarden betreffen alle fysieke en digitale producten die via de webshop van Breek uit Jezelf verkocht worden en alle diensten geleverd in of buiten de praktijk van en door Breek uit Jezelf, Stop Thinking Start Doing, Ikwilnetwerken.com of door Goedele Van Kerschaever of haar medewerkers. Hieronder vallen al deze activiteiten onder de noemer “Breek uit Jezelf”

Vertrouwelijkheid & relatie tussen coach en klant

Alles wat tussen Breek uit Jezelf en de klant besproken wordt, blijft vertrouwelijk.
Breek uit Jezelf zal nooit informatie delen met derden, de klant kiest zelf wat hij wel of niet deelt met anderen.

Breek uit Jezelf bouwt een vertrouwensrelatie op met de klant en evalueert regelmatig de draagkracht van de klant. Wanneer Breek uit Jezelf oordeelt dat een klant beter bij een andere hulpverlener terechtkan, dan zal Breek uit Jezelf naar eer en geweten doorverwijzen naar een collega en indien nodig de klant verder weigeren tot haar diensten.

Individuele coaching

De klant verklaart zich vanaf het moment dat hij het inschrijfformulier invult of via mail een afspraak bevestigt, akkoord met de voorgestelde dienst en met de betalingsvoorwaarden ervan.

Mastermind Group

Een kandidaat-lid kan altijd éénmalig komen kennismaken en krijgt achteraf een voorstel om lid te worden voor één jaar (10 meetings). Lidmaatschap is geldig vanaf de betaling en het lidgeld kan niet gedeeltelijk of helemaal teruggegeven worden.

Breek uit Jezelf heeft ten allen tijde het recht om iemand toe te laten of te weigeren indien ze vindt dat de kandidaat niet past bij het concept van Stop Thinking Start Doing.

Te laat komen

De duur van de sessie kan niet worden verlengd als de klant te laat komt.
De klant is het volledige bedrag van de sessie hoe dan ook verschuldigd.

 

Prijzen

 

Breek uit Jezelf communiceert op haar website en in haar communicatie via mail of formulieren, duidelijk over de prijzen. Deze zijn exclusief btw tenzij anders vermeld.

 

Alle diensten worden betaald bij het maken van de afspraak (via bancontact (app), online of overschrijving) of ten laatste 1 week na de afspraak en minstens 14 dagen voor de geleverde dienst.

 

Breek uit Jezelf heeft ten allen tijde het recht om haar prijzen te veranderen indien zij dat nodig acht. Ze zal daarvan de klant tevoren op de hoogte brengen.

 

Annulering , vroegtijdig beëindigen of no show.

Afspraken kunnen ten laatste 48uur op voorhand worden geannuleerd om te verzetten.

Gedane betalingen kunnen niet worden teruggegeven tenzij Breek uit Jezelf zelf door overmacht een afspraak moet annuleren.

Wanneer de klant een afspraak annuleert minder dan 24uur tevoren, kan hij geen aanspraak maken op een terugbetaling, noch op een alternatief voorstel.

De klant kan ten allen tijde de afspraak vroegtijdig beëindigen maar kan geen aanspraak maken op een (gedeeltelijke) terugbetaling ervan.

Bij het niet komen opdagen heeft Breek uit Jezelf het recht om een factuur te sturen ter waarde van de gereserveerde sessie.

Wanneer de klant niet komt opdagen voor gratis events van Breek uit Jezelf, heeft Breek uit Jezelf het recht een no show fee te vragen van 50€ om administratieve en andere kosten te dekken.

Prijs, betalingsvoorwaarden en herroeping voor fysieke producten van de webshop.

De vermelde prijzen zijn inclusief btw. Breek uit Jezelf heeft te allen tijde het recht de prijzen van haar producten of diensten aan te passen.

Kaarten voor live events op locatie kunnen niet geannuleerd worden.

Voor fysieke producten geldt het Europese herroepingsrecht om de goederen in perfecte staat terug te sturen met een melding van de reden van teruggave binnen de 14 dagen na aankoop.
Teruggave kondig je aan door een mail te sturen naar goedele@www.goedelevankerschaever.com.Alle geleverde fysieke producten dienen in onberispelijke staat te worden teruggestuurd naar:
Breek uit Jezelf, Assesteenweg 202, 1750 Lennik, België.
Indien Breek uit Jezelf oordeelt dat het product in onverkoopbare staat terugkomt, dan zal Breek uit Jezelf niet overgaan tot terugbetaling.

Aansprakelijkheid

De klant is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat hij doet met, tijdens of na afloop van een product of dienst van Breek uit Jezelf.

Breek uit Jezelf kan onder geen beding verantwoordelijk gesteld worden voor het niet of wel behalen van beoogde resultaten. De inspanning komt van de klant die zelf verandering teweegbrengt of het tempo van zijn groei bepaalt.

De adviezen van Breek uit Jezelf zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de klant.

Breek uit Jezelf beschouwt de reguliere geneeskunde als basis van de gezondheidszorg en stelt hierbij dat ze geen diagnoses of medische behandelingen uitvoert noch in vraag stelt.

De producten van Breek uit Jezelf zijn aanvullingen en mogelijke ondersteuning van reguliere geneeskunde. Ze vervangen geen medische behandelingen, medicaties of psychiatrische begeleiding. In geval van producten van de webshop, vervangen deze ook niet voornoemde behandelingen net zomin als therapeutische begeleiding of coaching.
Breek uit Jezelf raadt de klant ten allen tijde aan om bij aanvang of bij twijfel zijn huisarts te raadplegen.  Voor het achterhouden van al dan niet medische informatie, kan Breek uit Jezelf niet verantwoordelijk worden gesteld.

Opschorting of vroegtijdige ontbinding van de overeenkomst en overmacht

Breek uit Jezelf heeft ten allen tijde het recht de overeenkomst tijdelijk of vroegtijdig op te schorten en/of te ontbinden, of de overeenkomst te weigeren indien:
– de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.
– de klant de gedragsregels niet respecteert en zich niet naar goed fatsoen gedraagt in bv de leeromgeving, de social media groepen, tijdens de events of tijdens dieptesessies of individuele sessies.
– de klant deze voorwaarden niet naleeft.

Als Breek uit Jezelf door overmacht verhinderd wordt de overeenkomst uit te voeren of de continuïteit te garanderen, ongeacht of de overmacht te voorzien was, heeft Breek uit Jezelf het recht de overeenkomst met een schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Mocht dit geval zich voordoen, dan zal Breek uit Jezelf zo snel mogelijk de klant hiervan op de hogote brengen en zullen beide partijen in overleg een billijke oplossing proberen vinden, dit zonder verplichting van Breek uit Jezelf tot terugbetaling van de reeds of nog te leveren diensten.

Intellectuele eigendomsrechten, auteursrecht, copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, social media kanalen, de fysieke en digitale producten liggen bij Goedele Van Kerschaever, eigenaar van Breek uit Jezelf.
Niets van deze uitgaves mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestnad, openbaar gemaakt of doorgegeven worden aan derden in enige vorm of op enige wijze, hetij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, foto of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Derden

Breek uit Jezelf heeft te allen tijde het recht om de hulp van derden in te schakelen wanneer Breek uit Jezelf dat nodig acht voor de vlotte en continuë uitvoering van haar producten of diensten. Indien het gaat over individuele gesprekken, dan zal zij de klant daarover schriftelijk verwittigen.

Klachten

Mocht de klant ontevreden zijn over de producten of diensten van Breek uit Jezelf, dan kan hij dat laten weten via goedele@www.goedelevankerschaever.com. Op een zo duidelijk mogelijk geformuleerde klacht zal Breek uit Jezelf zo goed en zo snel mogelijk reageren en indien de klacht gegrond is, deze zo goed mogelijk herstellen.
Klachten betreffende de aankoop moeten binnen de 14 dagen na aanschaf van het product gemeld worden, zoniet kan er niet meer terugbetaald worden.
De betaalverplichting blijft van kracht, ook indien de klant een klacht heeft verstuurd.

Privacy

De gegevens die de klant Breek uit Jezelf bezorgt via de website worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden doorgegeven aan derden.
Breek uit Jezelf respecteert de privacywetgeving, met namde de Wet der bescherming van de Persoonsgegevens.

Breek uit Jezelf verzamelt volgende gegevens:
Naam, familienaam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, btw-nummer, adres (straat, huisnummer, gemeente, land).

Deze gebruikt Breek uit Jezelf met het volgende doel:
Versturen van bevestigingen van aankoop
Versturen van aparte modules van programma’s
Versturen van gratis programma’s die de klant heeft aangevraagd
Versturen van nieuwsbrieven
Versturen van offertes
Versturen van antwoorden op vragen van de klant
Versturen van tevredenheidsenquêtes over de producten en diensten van Breek uit Jezelf

De gegevens van de klant komen in een CRM systeem terecht enkel na aanvinken van toestemming van de klant. De klant kan ten allen tijde uitschrijven waarna zijn gegevens zullen worden verwijderd uit het CRM systeem.
De gegevens worden enkel gedeeld met facebook met het enige doel advertentiegroepen voor de pagina van Breek uit Jezelf te maken.

Een SSL-certificaat beveiligt de persoonsgegevens van de klant.

De website maakt gebruik van Cookies voor een zo goed mogelijke werking. De website van Breek uit Jezelf gebruikt facebook Pixel om verkeer tussen de facebook pagina van Breek uit Jezelf en de website www.breekuitjezelf.com te traceren en op basis hiervan advertentiegroepen te creeëren, louter voor de facebookpagina van Breek uit Jezelf.
Cookies uitschakelen kan op initiatief van de klant.

De klant heeft ten allen tijde het recht zijn persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te wijzigen of te laten schrappen. Richt hiervoor je verzoek naar goedele@www.goedelevankerschaever.com.

Betwistingen

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht Lennik van arrondissement Brussel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Wijziging van de voorwaarden

Breek uit Jezelf is ten allen tijde gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van de voorwaarden is altijd beschikbaar op www.breekuitjezelf.com.

 

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Tekst link download” _builder_version=”3.17.2″]

Download hier de algemene voorwaarden van Breek uit Jezelf met betrekking tot de producten uit de webshop, diensten (zowel gratis als betalende) en de privacy regels.

ALGEMENE VOORWAARDEN & Privacy regels

Vragen, onduidelijkheden? Stel me gerust je vraag.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_contact_form admin_label=”Aanmeldformulier” captcha=”off” email=”goedele@www.goedelevankerschaever.com” success_message=”Bedankt! Ik verwerk jouw inschrijving zo snel mogelijk.” module_id=”et_pb_contact_form_0″ _builder_version=”3.17.2″ border_radii=”on|0px|0px|0px|0px” custom_button=”on” button_text_color=”#ffffff” button_border_radius=”15″ button_use_icon=”off” button_text_color_hover=”#ffffff” button_border_radius_hover=”15″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” input_border_radius=”0″][et_pb_contact_field field_id=”Name” field_title=”Naam” _builder_version=”3.0.87″ border_radii=”on||||”][/et_pb_contact_field][et_pb_contact_field field_id=”Email” field_title=”E-mailadres” field_type=”email” _builder_version=”3.0.87″ border_radii=”on||||”][/et_pb_contact_field][et_pb_contact_field field_id=”Message” field_title=”Bericht” field_type=”text” fullwidth_field=”on” _builder_version=”3.0.87″ border_radii=”on||||”][/et_pb_contact_field][/et_pb_contact_form][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]